Vad är rörelseresultat?

Vad är rörelseresultat

Rörelseresultat, också känt som driftsresultat eller bruttoresultat, är det resultat som uppstår från företagets verksamhet under en viss tidsperiod. Det är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna från driften och ger en indikation på företagets lönsamhet. Rörelseresultatet är en viktig faktor för att bedöma företagets ekonomiska status och kan jämföras mellan olika perioder för att se om det finns en förbättring eller försämring av verksamheten.

För att beräkna rörelseresultatet tar man intäkterna från företagets drift och drar ifrån kostnaderna från samma verksamhet. Intäkterna kan vara sådant som försäljning av produkter eller tjänster, royaltyintäkter eller leasingintäkter. Kostnaderna kan vara sådant som råvaror, löner, hyror, försäkringar och andra kostnader som är relaterade till driften av verksamheten.

Ett positivt rörelseresultat indikerar att företaget har en lönsam verksamhet och att man genererar vinst. Ett negativt rörelseresultat indikerar att företaget har en förlust från driften och att det inte är lönsamt.

Det är viktigt att notera att rörelseresultatet inte tar hänsyn till skatt, räntekostnader eller andra kostnader som inte är relaterade till driften. För att få en mer fullständig bild av företagets resultat bör man titta på det totala resultatet, som kallas för nettoresultatet, som inkluderar alla kostnader och intäkter, inklusive skatter och räntekostnader.

Rörelseresultatet används ofta av investerare och analytiker för att bedöma hur företaget presterar och för att jämföra det med andra företag inom samma bransch. Det är också en viktig faktor för att bedöma företagets lönsamhet och kapacitet att generera vinst

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!