Vad är EBITDA?

Vad är EBITDA

EBITDA är ett nyckeltal som mäter företagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. Förkortningen står för Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization.

EBITDA beräknas genom att man tar företagets rörelseresultat och lägger till avskrivningar och amorteringar. Rörelseresultatet är skillnaden mellan företagets eller organisationens intäkter och kostnader. Avskrivningar och amorteringar är kostnader som är relaterade till företagets långsiktiga tillgångar, såsom fastigheter och utrustning.

EBITDA är ett viktigt mått för att jämföra företags lönsamhet eftersom det tar bort de faktorer som kan skilja sig åt mellan olika företag eller organisationer, såsom skattesatser och kapitalstruktur. Det gör det möjligt att jämföra företag eller organisationer i olika branscher och ge en mer rättvisande bild av deras lönsamhet.

EBITDA kan också användas för att beräkna ett företags förmåga att generera kassaflöde. Genom att subtrahera företagets kapitalutgifter från EBITDA kan man få en uppfattning om hur mycket pengar som finns kvar för att betala av skulder eller investera i verksamheten.

EBITDA är också ett viktigt mått för investerare och kreditgivare när de bedömer företagets eller organisationens hållbarhet och kreditvärdighet. Det ger en indikation på företagets eller organisationens förmåga att generera vinst och betala av skulder.

Det är viktigt att notera att EBITDA inte tar hänsyn till kapitalinvesteringar eller förändringar i företagets eller organisationens kapitalstruktur, så det bör användas tillsammans med andra ekonomiska mått för att man ska få en mer heltäckande bild.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag – vi hjälper dig! Årsredovisning Deklaration K10 blankett Bokslut Fast pris En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring Vi förenklar

Avdrag för kontor hemma

Lokal i bostaden För företagare med kontor, verkstad, mottagning eller liknande hemma gäller olika avdragsregler beroende på företagsform. För dig som har aktiebolag och vill

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!