Vad är kapitalförsäkring?

Vad är kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en försäkring som ger innehavaren möjlighet att spara pengar under en viss tid, vanligtvis många år. Under den tiden betalar innehavaren in regelbundna premier till försäkringsbolaget. Pengar från kapitalförsäkringen betalas normalt ut tidigast efter tio år. Pengarna kan utbetalas som engångsbelopp eller under ett antal år (dock minst fem år). Kapitalförsäkringar används ofta som ett sätt att spara till ett långsiktigt mål som exempelvis pension eller ett större köp.

En fördel med en kapitalförsäkring är att det ger dig möjlighet att investera i olika värdepapper som exempelvis fonder, aktier och räntebärande instrument utan att behöva deklarera för varje affär. Detta kan underlätta för den som inte har tid eller kunskap att sköta sin egen portfölj. Förenklat kan man säga att en kapitalförsäkring är ett sparande där man kan handla med värdepapper på ett enklare sätt.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!