Integritet och GDPR

Personuppgiftspolicy
Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för personer som besöker www.slipp.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och paket samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter och data som Slipp samlar in och hur den används.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Slipp ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

Säkerhet
Slipp skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Slipp:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Slipp samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Slipps interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till Slipp utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.

Slipp som personuppgiftsbiträde
Slipp agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Slipp. Slipp agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla Slipps kunder.

Överföring av information
Slipp och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Information om GDPR

Vad är GDPR?

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen är en vidareutveckling av personuppgiftslagen (PUL) som gällt tidigare. GDPR ställer bland annat större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Förordningen tillämpas från 25 maj 2018.

Varför införs GDPR?

Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.

För vilka gäller GDPR?

GDPR gäller för samtliga företag/myndigheter/föreningar och i vissa fall även privatpersoner som har verksamhet i ett EU-land eller med individer som befinner sig i ett EU-land. Den gäller all personuppgiftsbehandling i systematisk form, i princip all form av elektronisk hantering av personuppgifter, inklusive register, databaser och löpande text. Den kan även gälla viss manuell hantering, t ex register man har på papper.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Slipp AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Slipp kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

  Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0771-70 80 90 eller via e-post info@slipp.se

Slipp:s underbiträden

 
FöretagLand för behandlingBeskrivning av behandlingÖverföring till annat land
Björn Lundén InformationSverigeLagring av data i ekonomisystemNej
Microsoft (office 365)USAE-postJa
TelavoxSverigeVäxeltjänstNej
DropboxUSALagring av dataJa
Mr ShoeboxIrlandLagring av dataNej
SlackIrlandKommunikationsverktygJa, Irland

Kontakta oss!

Redovisningsbyrå i framkant

Smart automatisering gör att vi kan erbjuda dig kvalitativa redovisningstjänster till ett fast, lågt pris.

Hitta våra kontor

Hitta det kontor som passar dig bäst, bli kund hos Slipp Redovisning du också.

Bli Franchisetagare

Vi växer och söker fler franchisetagare som vill driva sin egen Slipp Redovisningsbyrå.

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!