Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är en företagsform där verksamheten ägs och styrs av aktieägare. Aktieägarna äger aktier i bolaget och har rätt att delta i bolagets beslut genom att rösta på bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta organ. Ett aktiebolag är en juridisk person som både kan ingå avtal och ikläda sig intäkter och skulder. Majoriteten av de företag som startas i Sverige i dag är aktiebolag.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!