Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg som är nödvändiga att följa för att starta ett aktiebolag.

 1. Skriv en stiftelseurkund
  Det första du måste göra är att skriva ett dokument som beskriver att du beslutar att starta ett aktiebolag. Detta dokument kallas stiftelseurkund.
 2. Bestäm företagsnamn
  Det andra steget är att välja ett namn för företaget. När du ansöker om registrering av företagsnamn gör Bolagsverket en bedömning och företagsnamnet kan bara registreras om det kan särskiljas från andra som är registrerade för en liknande verksamhet.
 3. Skapa en bolagsordning
  Nästa steg är att skapa en bolagsordning, vilket är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur företaget ska fungera. Detta dokument bör innehålla information om styrelse, aktieägare och deras respektive roller och befogenheter.
 4. Sätt in aktiekapitalet
  För att starta ett aktiebolag krävs det att du sätter in ett startkapital. Lägsta aktiekapital i Sverige är 25 000 kr. Detta kapital måste sättas in på ett bankkonto och kan inte användas förrän bolaget är registrerat.
 5. Registrera aktiebolaget
  När bolagsordningen är skapad och aktiekapitalet är insatt, är det dags att registrera företaget. Detta görs genom att du skickar in ansökningshandlingar till Bolagsverket eller använder e-tjänsten på www.verksamt.se. Detta inkluderar bland annat bolagsordning, aktieägarförteckning och intyg från banken om att aktiekapitalet har satts in på företagets bankkonto.
 6. Registrera företaget hos Skatteverket
  När företaget är registrerat hos Bolagsverket måste du även registrera företaget hos Skatteverket. Detta inkluderar att ansöka om ett organisationsnummer och att registrera företaget för moms.

Att starta ett aktiebolag är en spännande resa som kräver tid och engagemang. Genom att följa dessa steg och anlita en redovisningsbyrå kan du se till att du får den bästa möjliga starten på sin företagsresa.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!