Våra paket

Se vad som ingår i våra paket:

Löpande bokföring

Kontinuerlig och noggrann hantering av företagets ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, fakturering och övriga verifikationer. Det ger en aktuell och korrekt överblick över företagets ekonomiska ställning.

Momsdeklaration

Beräkning, rapportering och inlämning av momsdeklarationer till Skatteverket enligt gällande regler. Det säkerställer att företaget uppfyller sina plikter och undviker räntekostnader, förseningsavgifter eller skattetillägg.

En lön per månad

Månadsvis beräkning och utbetalning av löner till företagets anställda. Det inkluderar hantering av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och eventuella förmåner, vilket säkerställer korrekta och rättvisa lönebetalningar.

Arbetsgivardeklaration

Rapportering av företagets anställdas avdragna skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Det omfattar bland annat löner, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, och säkerställer att företaget följer arbetsgivaransvaret och uppfyller sina skyldigheter gentemot anställda.

Obegränsat antal verifikationer

Möjlighet att hantera och bokföra ett obegränsat antal ekonomiska transaktioner och dokument i företagets bokföringssystem. Det ger flexibilitet och utrymme för tillväxt samt säkerställer att alla företagets affärshändelser registreras och dokumenteras korrekt .

Medium-paketet innehåller allt från Small-paketet, men är en mer heltäckande lösning där även bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och K10 ingår. 

Löpande bokföring

Kontinuerlig och noggrann hantering av företagets ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, fakturering och övriga verifikationer. Det ger en aktuell och korrekt överblick över företagets ekonomiska ställning.

En lön per månad

Månadsvis beräkning och utbetalning av löner till företagets anställda. Det inkluderar hantering av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och eventuella förmåner, vilket säkerställer korrekta och rättvisa lönebetalningar. 

Momsdeklaration

Beräkning, rapportering och inlämning av momsdeklarationer till Skatteverket enligt gällande regler. Det säkerställer att företaget uppfyller sina plikter och undviker räntekostnader, förseningsavgifter eller skattetillägg.

Arbetsgivardeklaration

Rapportering av företagets anställdas avdragna skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Det omfattar bland annat löner, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, och säkerställer att företaget följer arbetsgivaransvaret och uppfyller sina skyldigheter gentemot anställda.

Obegränsat antal verifikationer

Möjlighet att hantera och bokföra ett obegränsat antal ekonomiska transaktioner och dokument i företagets bokföringssystem. Det ger flexibilitet och utrymme för tillväxt samt säkerställer att alla företagets affärshändelser korrekt registreras och dokumenteras.

I Medium-paketet får du även:

Bokslut

Avstämning och sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner vid räkenskapsårets slut. Det resulterar i en resultat- och en balansrapport som visar företagets ekonomiska resultat och ställning för det gångna året.

Årsredovisning (AB) eller årsbokslut (enskild firma)

En omfattande rapport som innehåller företagets bokslut samt ytterligare information om verksamheten, ekonomiska nyckeltal och eventuella noteringar. Det är ett krav för många företag att varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Inkomstdeklaration 2 eller blankett NE

Deklaration av företagets intäkter, kostnader och eventuella förmåner för beskattningsåret. Det är en viktig del av företagets skattehantering och krävs för att fastställa beskattningsunderlaget och betala eventuell inkomstskatt och andra skatter.

En K10:a

En blankett som ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag lämnar till Skatteverket tillsammans med sin inkomstdeklaration. Blanketten ger en detaljerad översikt över ägarandelen och bidrar till korrekt redovisning av utdelningar och gränsbelopp.

Large-paketet är skräddarsytt för att ge en komplett helhetslösning för ditt företag. Allt från Small- & Medium-paketen ingår, men här får du även personlig rådgivning kopplad till ditt företags ekonomi.

Löpande bokföring

Kontinuerlig och noggrann hantering av företagets ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, fakturering och övriga verifikationer. Det ger en aktuell och korrekt överblick över företagets ekonomiska ställning.

En lön per månad

Månadsvis beräkning och utbetalning av löner till företagets anställda. Det inkluderar hantering av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och eventuella förmåner, vilket säkerställer korrekta och rättvisa lönebetalningar. 

Momsdeklaration

Beräkning, rapportering och inlämning av momsdeklarationer till Skatteverket enligt gällande regler. Det säkerställer att företaget uppfyller sina plikter och undviker räntekostnader, förseningsavgifter eller skattetillägg.

Arbetsgivardeklaration

Rapportering av företagets anställdas avdragna skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Det omfattar bland annat löner, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, och säkerställer att företaget följer arbetsgivaransvaret och uppfyller sina skyldigheter gentemot anställda.

Obegränsat antal verifikationer

Möjlighet att hantera och bokföra ett obegränsat antal ekonomiska transaktioner och dokument i företagets bokföringssystem. Det ger flexibilitet och utrymme för tillväxt samt säkerställer att alla företagets affärshändelser korrekt registreras och dokumenteras.

Bokslut
Avstämning och sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner vid räkenskapsårets slut. Det resulterar i en resultat- och en balansrapport som visar företagets ekonomiska resultat och ställning för det gångna året.
Årsredovisning (AB) eller årsbokslut (enskild firma)
En omfattande rapport som innehåller företagets bokslut samt ytterligare information om verksamheten, ekonomiska nyckeltal och eventuella noteringar. Det är ett krav för många företag att varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.
Inkomstdeklaration 2 eller blankett NE
Deklaration av företagets intäkter, kostnader och eventuella förmåner för beskattningsåret. Det är en viktig del av företagets skattehantering och krävs för att fastställa beskattningsunderlaget och betala eventuell inkomstskatt och andra skatter.
En K10:a
En blankett som ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag lämnar till Skatteverket tillsammans med sin inkomstdeklaration. Blanketten ger en detaljerad översikt över ägarandelen och bidrar till korrekt redovisning av utdelningar och gränsbelopp.

I Large-paketet får du även:

Rådgivning

Maximera ditt företags potential med skräddarsydd rådgivning. Vi erbjuder tre kundmöten per år vilka initieras av din konsult.

Denna rådgivning kan behandla t ex likviditets- och resultatbudgetar, bolagsstrukturering, prissättning, nyckeltal, hållbarhetsredovisning,

finansieringsjämförelser och löneunderlagsberäkningar. Du kommer tillsammans med din konsult fram till vilket innehåll dina möten ska ha.

Skräddarsydd företagsrådgivning för ditt företag

Fast pris på din redovisning

Välj företagets omsättning

Small

695

kr

/ mån*

Medium

1 295

kr

/ mån*

Large

2 195

kr

/ mån*

Small

1 295

kr

/ mån

Medium

2 195

kr

/ mån

Large

3 495

kr

/ mån

Small

3 995

kr

/ mån

Medium

4 995

kr

/ mån

Large

6 995

kr

/ mån

Vi behöver mer information för att ge pris

Kontakta oss så  hjälper vi dig att ta fram en offert.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Osäker på ditt pris?

Se vad ditt företag kan få för pris!

Räkna ut ditt pris!

Välj din bransch, ange din omsättning och välj vilka tjänster du behöver hjälp med

Bokslut
Årsredovisning/Årsbokslut
Inkomstdeklaration 2
En K10

Tre kundmöten per år
Årshjul, planering och uppföljning

Antal anställda:

Ditt paket:

Small

kr

/mån*

Skicka en intresseanmälan

Vi kontaktar dig och tar fram ett fast pris för de tjänster du vill ha hjälp med.

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!