Rådgivning

"Vår ambition är att ekonomisk rådgivning ska ges på ett sätt där mottagaren både kan använda det gynnsamt i sin verksamhet samt inse värdet av det."
Rådgivning i fastprispaket Large
Den rådgivning som ingår bygger på den information om ditt företag som rör verksamhetens ekonomi.
Rådgivningen omfattar de viktigaste rådgivarfrågorna inom ekonomi, redovisning, skatt och moms
Ekonomisk planering för företaget och privat
Åtgärder för ökad lönsamhet, bokslutsanalys, de viktigaste nyckeltalen för dig som kund, riskminimering, cash flow, budgetering, etc.
Effektiv momshantering
Momsperioder, redovisningsmetoder samt vanliga fällor och fel.
Inkomstplanering
-Inkomstplanering för dig som ägare samt effektiv skatteplanering för både företaget och dig.
-De bästa skattemässiga alternativen – på kort och lång sikt.
-Planering av hur man bäst nyttjar förmåner, utdelning, lön och räntefördelning.
-Vilka transaktioner är skattemässigt gynnsamma och vilka bör man undvika? Utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna) för fåmansföretag.
-Planering för rätt inkomstnivå i form av lön från bolag eller vinst från enskild firma/handelsbolag.
Vi behöver ekonomisk rådgivning!
Avancerad Rådgivning
Moms, juridik och personal.
· Momsplanering. Exempelvis speciella momsregler i vissa situationer och för vissa branscher. Momshanteringen för ett antal komplexa momsområden som verksamhetsöverlåtelse, fastigheter, internationella transaktioner och vinstmarginalmoms. Hur man undviker fällorna på momsområdet för att undvika skattetillägg och andra påföljder.

· Familjejuridik för företagare.
Ägarskifte/generationsskifte, arv och testamente, gåva, äktenskapsförord och bodelning. Planering och genomförande på juridiskt och skattemässigt bästa sätt.

· De viktigaste frågorna kring personal och företagsjuridik. Anställningsformer och anställningsavtal, effektiva lönerutiner, uppsägningar, sjukfrånvaro och semester. Korrekta avtal, fullmakter, inkasso, köp och försäljning, hyra, etc.
Avancerad rådgivning debiteras alltid 1195kr/h
Slipp använder så kallade cookies för att göra din upplevelse bättre och ditt besök på hemsidan bekvämare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies, vilket du kan läsa mer om här.
JAG FÖRSTÅR