Om Slipp AB
- en smartare redovisningsbyrå

Slipp Redovisning är idag en av Sveriges mest moderna, digitala och effektiva redovisningsbyrå. Vi har identifierat ett behov av tydliga och välpaketerade redovisningstjänster som bidrar till en förenkling av företagens administration.

Vi på Slipp erbjuder effektiv redovisning, attraktiva och enkla verktyg, lättförståelig återrapportering och framförallt vägledande rådgivning som hjälper er att göra det ni är bäst på. Driva er egen affärsmodell och verksamhet till maximal lönsamhet.
Byt byrå idag!
Vi kan nu erbjuda dig redovisning i modernaste form med hjälp av vår app Digitala Företaget.
Lars Olsson
VD för Slipp AB Sverige
Vi på Slipp Redovisning ser ett stort behov bland Sveriges alla företagare av tydligt paketerade och priseffektiva redovisningstjänster och det är precis det Slipp vill erbjuda.

Genom ett effektivt och digitalt arbetssätt kan vi leverera redovisningen till kunden på absolut bästa sätt. Med en helt digital arbetsgång kan vi börja jobba med kundens affärshändelser direkt när dessa rapporteras till oss på byrån och på så sätt lämna en återrapportering med aktuella siffror i grafiskt och lättförståeligt miljö direkt till företagarens mobiltelefon.

Slipp Redovisning vill utmana branschen till en enklare, effektivare och lönsammare redovisning! Hoppas även du vill vara en del av Slipp!

Bli kund hos Slipp Redovisning du också!