- en smartare redovisningsbyrå
Slipp Redovisning är idag en av Sveriges mest moderna, digitala och effektiva redovisningsbyråer. Vi har identifierat ett behov av tydliga och välpaketerade redovisningstjänster som bidrar till en förenkling av företagens administration.

Vi på Slipp erbjuder effektiv redovisning, attraktiva och enkla verktyg, lättförståelig återrapportering och framförallt vägledande rådgivning som hjälper er att göra det ni är bäst på. Driva er egen affärsmodell och verksamhet till maximal lönsamhet.
Om Slipp AB
Byt byrå idag!
Vi kan nu erbjuda dig redovisning i modernaste form med hjälp av vår app.
Lars Olsson
Slipp Redovisning ser ett stort behov bland Sveriges företagare av tydligt paketerade och prisvärda redovisningstjänster och det är precis det
Slipp vill erbjuda.

Genom ett effektivt och digitalt arbetssätt kan vi leverera redovisningen till kunden på bästa sätt. Med en helt digital arbetsgång kan vi börja jobba med kundens affärshändelser direkt när dessa rapporteras till oss på byrån och på så sätt lämna en återrapportering med aktuella siffror grafiskt och lättförståeligt direkt i företagarens mobiltelefon.

Slipp Redovisning utmanar branschen till en enklare, effektivare och lönsammare redovisning! Hoppas att även du vill vara en del av Slipp!
VD för Slipp AB Sverige

Slipp medverkar i Drivaegetpodden
Bli kund hos Slipp Redovisning du också!