Vad är resultaträkning?

Vad är resultaträkning

Resultaträkningen, även känd som intäkts- och kostnadsräkning, är den andra huvuddelen i företagets bokslut och visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Detta inkluderar alla intäkter och kostnader som är relaterade till företagets verksamhet, inklusive intäkter från försäljning, kostnader för råvaror och löner, samt andra driftsrelaterade kostnader. Resultaträkningen ger en översikt över företagets lönsamhet under en viss period och visar hur väl företaget presterar.

Resultaträkningen är uppdelad i två huvuddelar: en intäktsdel och en kostnadsdel. Intäktsdelen visar alla intäkter som företaget har genererat under perioden, inklusive intäkter från försäljning, leasingintäkter och royaltyintäkter. Kostnadsdelen visar alla kostnader som företaget har haft under perioden, inklusive kostnader för råvaror, löner, hyror och försäkringar.

Resultaträkningen ger också en översikt över företagets rörelseresultat, som är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna från driften. Ett positivt rörelseresultat indikerar att företaget har en lönsam verksamhet och genererar vinst, medan ett negativt rörelseresultat indikerar att företaget har en förlust från driften och inte är lönsamt.

Resultaträkningen är en viktig del av företagets finansiella rapportering och används av investerare, analytiker och kreditgivare för att bedöma företagets status och lönsamhet. Det är också ett verktyg för företagsledningen för att identifiera problemområden och fatta beslut för att förbättra verksamheten.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!