Vad är kassalikviditet?

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett av de viktigaste nyckeltalen då det visar avgör företagets förmåga att betala sina räkningar och skulder på kort sikt, dvs att det finns tillräckligt med kontanter eller tillgångar som kan omsättas snabbt, till exempel bankkonton och företagsvärdepapper, för att täcka de kortfristiga skulderna. En hög kassalikviditet är viktigt eftersom det visar att företaget kan hantera oväntade utgifter och förbli konkurrenskraftigt.

Det finns många olika metoder för att mäta kassalikviditet, men de vanligaste är kassalikviditetsprocenten och det aktuella kassalikviditetsvärdet. Kassalikviditetsprocenten mäter förhållandet mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder, medan det aktuella kassalikviditetsvärdet mäter förhållandet mellan kontanter och kortfristiga skulder.

En hög kassalikviditetsprocent betyder att företaget har en stor andel kortfristiga tillgångar jämfört med kortfristiga skulder, vilket innebär att företaget har en god förmåga att betala sina skulder. På motsvarande sätt innebär ett högt aktuellt kassalikviditetsvärde att företaget har en stor mängd kontanter jämfört med kortfristiga skulder, vilket också indikerar en god förmåga att betala sina skulder.

En låg kassalikviditet kan orsakas av många olika faktorer, däribland höga kostnader, låga intäkter eller en ökning av kortfristiga skulder. En låg kassalikviditet kan också vara ett tecken på att företaget har svårt att få betalt från sina kunder eller att man har svårt att hantera sina utgifter.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!