Vad är ett holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra bolag och som är skapat för att utöva ledning och kontroll över dessa bolag. Holdingbolaget äger dotterbolagen och kan bestämma över deras verksamhet och använda deras intäkter för att finansiera sina egna verksamheter.
Holdingbolag används ofta i skattemässiga syften, för att minska skatten på vinsten från dotterbolagen eller för att undvika dubbelbeskattning. De kan också användas för att separera olika verksamheter eller risker inom ett företag.
I vissa länder finns det speciella regler för holdingbolag, så det är viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller i det landet där bolaget är registrerat. Det är viktigt att få kompetent rådgivning från en jurist, revisions- eller redovisningsbyrå för att säkerställa att allt görs på rätt sätt och att man följer alla lagar och regler.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!