Vad är en enskild firma?

En enskild firma är en företagsform där en privatperson (fysisk person) är ensam ägare och fullt ut ansvarig för verksamheten. Den enskilde näringsidkaren är personligen ansvarig för alla skulder och förpliktelser som uppstår i samband med verksamheten. Det betyder att ägarens personliga tillgångar kan dras in för att betala skulder om verksamheten inte genererar tillräckligt med medel. En enskild firma har fördelen att den är enklare och billigare att starta och driva jämfört med ett aktiebolag, men också nackdelen att ägaren har ett betydligt större personligt ansvar.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokföring för en enskild firma

Att driva en enskild firma innebär att du är självständigt ansvarig för alla delar av din verksamhet, inklusive bokföringen. En god bokföring är nödvändig för

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!