Vad är en enskild firma?

En enskild firma är en företagsform där en privatperson (fysisk person) är ensam ägare och fullt ut ansvarig för verksamheten. Den enskilde näringsidkaren är personligen ansvarig för alla skulder och förpliktelser som uppstår i samband med verksamheten. Det betyder att ägarens personliga tillgångar kan dras in för att betala skulder om verksamheten inte genererar tillräckligt med medel. En enskild firma har fördelen att den är enklare och billigare att starta och driva jämfört med ett aktiebolag, men också nackdelen att ägaren har ett betydligt större personligt ansvar.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!