Vad är bokföring?

Vad är bokföring

Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller uppgifter registreras i ett bokföringsprogram. Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen.
Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut, mm.

I dag registrerar man affärshändelserna i ett bokföringsprogram (med moderna appar och program görs den mesta registreringen automatiskt) och sedan gör programmet resten av jobbet med att sammanställa rapporterna.

Syftet med bokföringen

Förutom att bokföringslagen innehåller krav på en ordnad redovisning och att bokföringen är underlag för t ex moms och deklaration, så görs bokföringen också för att du ska ha kontroll på verksamheten och som ett nödvändigt underlag för beslut om framtida åtgärder, investeringar, mm.

Det ger dig t ex svar på frågorna:

Tjänar vi några pengar?
Har vi pengar att betala våra leverantörsfakturor?
Hur har företaget utvecklats genom åren?

Som företagare är det naturligtvis lätt att se bokföring som en jobbig pålaga men man ska inte glömma bort att den samtidigt är ett ovärderligt underlag för att få insikt i företagets ekonomi och för affärsmässiga beslut.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!