Vad är avstämning av skattekonto?

Vad är avstämning av skattekonto

Avstämning av skattekontot innebär att man jämför det belopp som ett företag har betalat i skatt med det belopp som ska betalas enligt den skattesats som gäller. Om det visar sig att för lite skatt har betalats, är det företaget som är ansvarigt för att betala det resterande beloppet. Om det visar sig att för mycket skatt har betalats, är det Skatteverket som ska betala tillbaka det överskjutande beloppet till företaget. Avstämning av skattekonto sker vanligtvis årligen eller vid vissa tillfällen som exempelvis vid försäljning av fastighet.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!