Vad är avskrivningar?

Vad är avskrivningar

Avskrivning är en redovisningsterm som innebär att man delar upp utgiften för en tillgång, t ex en maskin eller byggnad, och fördelar den över ett antal år. Syftet med avskrivningar är att reflektera den faktiska förbrukningen av en tillgång i ett företags resultaträkning över tid.

Det finns olika metoder för avskrivning, där de vanligaste är linjär avskrivning, dvs att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år

Det är viktigt att notera att avskrivningar inte är en kostnad i sig, utan snarare en metod för att fördela en redan betalad utgift över tid. Avskrivningar påverkar inte företagets likviditet, men de påverkar företagets resultaträkning och balansräkning. Genom avskrivningar visar företag en mer realistisk bild av tillgångarnas värde och hur de påverkar företagets ekonomi över tid.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokföring för en enskild firma

Att driva en enskild firma innebär att du är självständigt ansvarig för alla delar av din verksamhet, inklusive bokföringen. En god bokföring är nödvändig för

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!