Äntligen slipper företagen spara papperskvitton och fakturor – digital arkivering föreslås från 1 juli 2024

Regeringen har nyligen presenterat ett lagrådsremiss med ett banbrytande förslag som innebär att kravet på bevarande av räkenskapsinformation i pappersformat slopas. Förslaget öppnar dörren för betydande kostnadsbesparingar för företagen, genom möjligheten att spara räkenskapsinformation digitalt istället för att behöva arkivera pappersmaterial i upp till sju år som är fallet i dag.

Justitieminister Gunnar Strömmer uttalade sig om förslaget och betonade att det nuvarande arkiveringskravet medför onödig administration och kostnader för många företag. Det föreslagna initiativet skulle inte bara förenkla processen utan också stärka svenska företags konkurrenskraft.

“En av de största regelförenklingarna på årtionden,” sa Strömmer. “Den tekniska utvecklingen möjliggör nu att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation digitalt istället för i pappersformat.”

Energi- och näringsminister Ebba Busch förklarade att regeringen genom de föreslagna ändringarna i bokföringslagen siktar på att minska regelkostnaderna med nästan fyra miljarder kronor årligen. Nuvarande regler innebär att företag måste bevara räkenskapsinformation i sin originalform i minst tre år, även om informationen sparas digitalt. Detta har lett till omfattande administrativa bördor, inklusive att skicka pappersmaterial utomlands för inskanning och senare återföring till Sverige.

Regeringens förslag är att företag endast behöver bevara räkenskapsinformation i pappersform till dess att informationen har överförts digitalt. Därefter kan materialet kastas.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. För företag som använder Slipp Redovisning blir övergången smidig, då vi redan får in kundernas bokföringsunderlag helt digitalt.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag – vi hjälper dig! Årsredovisning Deklaration K10 blankett Bokslut Fast pris En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring Vi förenklar

Avdrag för kontor hemma

Lokal i bostaden För företagare med kontor, verkstad, mottagning eller liknande hemma gäller olika avdragsregler beroende på företagsform. För dig som har aktiebolag och vill

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!