Rösträttsfullmakt för Bolagsstämma

Pris: 599 kr

Beställ mall idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Rösträttsfullmakt för bolagsstämma

Skapa en rösträttsfullmakt om du vill att en representant ska företräda dig på en bolagsstämma.

Varför du behöver en rösträttsfullmakt

En rösträttsfullmakt behövs när en aktieägare inte personligen kan närvara vid en bolagsstämma och därmed behöver en företrädare som kan representera dennes aktier och rösta å dennes vägnar.

Rätten för aktieägare att använda sig av ombud är grundläggande och kan inte upphävas genom bestämmelser i bolagsordningen.

För att aktieägare som inte kan närvara vid bolagsstämma ska kunna representeras av ett ombud, måste bolagsordningen innehålla ett sådant villkor. Förfarandet med fullmakt kan förenkla processen för att hålla en bolagsstämma, vilket är till fördel för både bolaget och aktieägarna.

Viktiga faktorer att beakta

En rösträttsfullmakt ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren, och den får inte vara äldre än ett år. Aktieägaren har möjlighet att ge ut en fullmakt för en specifik bolagsstämma eller för alla stämmor som hålls under ett år.

Skapa en juridiskt korrekt och pålitlig fullmakt inför nästa bolagsstämma för den händelse du inte kan närvara.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!