Generalfullmakt

Pris: 599 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Generalfullmakt

– en allomfattande rättshandlingsfullmakt

Skriv en skräddarsydd generalfullmakt som ger någon rätt att agera å dina vägnar i samtliga tänkbara rättsliga ärenden.

Varför en generalfullmakt behövs

Generalfullmakten är ovärderlig i situationer där du behöver en representant för att utföra juridiska åtgärder i ditt namn. Det kan innefatta att ingå avtal, genomföra köp, eller på annat sätt företräda dig eller tillvarata dina rättigheter.

Om du behöver någon som ska företräda dig i olika rättsliga ärenden är det smidigt att upprätta och använda en generalfullmakt. Genom detta ger du fullmaktstagaren befogenhet att handla på samma sätt som du själv kan göra, exempelvis ingå avtal om köp eller hyra. Generalfullmakten är omfattande och innebär att fullmaktstagaren kan agera utan begränsningar.

Viktiga aspekter att tänka på

Generalfullmakten är bred och gäller generellt, vilket innebär att den inte är begränsad till en specifik åtgärd. Om du enbart vill att fullmaktstagaren ska agera i en specifik situation, bör du använda en enkel fullmakt och tydligt specificera fullmaktshavarens befogenheter.  

Trots att det är ombudet/fullmaktshavaren som utför de praktiska rättshandlingarna (till exempel köp eller avtalsingående) kommer fullmaktsgivaren att vara bunden som om hen hade utfört handlingarna själv.

Tydlig ram och klar vägledning

Genom att skapa en generalfullmakt kan du ge någon behörighet att agera på dina vägnar i en mängd olika rättsliga ärenden. Denna omfattande fullmakt ger en tydlig rättslig ram för att skydda dina intressen och klar vägledning för att hantera olika överträdelser av fullmakten.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!