Förlikningsavtal

Pris: 990 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Förlikningsavtal

– att enas vid längre tvister

Få hjälp av en erfaren jurist för att utforma ett förlikningsavtal som kan sätta punkt för era långdragna tvister.

Varför ett förlikningsavtal behövs

Har ni en pågående tvist som tycks gå i en oändlig loop? Ett förlikningsavtal erbjuder en möjlighet för er och motparten att nå en överenskommelse som avslutar tvisten utan att ni behöver behöva dra den inför domstol. En förlikning innebär att båda parter kompromissar och frivilligt når en överenskommelse, ett undvikande av en rättslig tvist. Även om ni är övertygade om att ni har rätt, finns det aldrig någon garanti för att domstolen kommer att besluta i er favör. Genom att välja en förlikning kan ni lägga tvisten bakom er och spara värdefull tid och pengar.

Förlikningsavtalet är ett skriftligt avtal som dokumenterar hur parterna kommer överens om att lösa tvisten. Det bör klart och tydligt beskriva bakgrunden till tvisten, parternas åtaganden, hur överenskommelsen ska genomföras och en tidsplan för uppfyllelse.

 

Viktiga aspekter att ha i åtanke

Förlikningsavtal syftar normalt till att uppnå en slutlig lösning på en långvarig tvist och kan inkludera en klausul som förhindrar parterna från att ta upp samma fråga eller problem i framtiden. Det är därför avgörande att noggrant dokumentera vad ni kommer överens om gällande tvistens grund (sakfrågan) för att undvika att motparten återupptar tvisten.

Skyddar era intressen

Genom att skapa ett förlikningsavtal kan ni båda komma överens och nå en frivillig lösning som avslutar tvisten, utan att behöva ta den till domstol. Det ger er inte bara en juridisk ram för att skydda era intressen utan även ett tydligt förfarande för att hantera eventuella överträdelser.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!