Dataöverföringsavtal

Pris: 1 199 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Dataöverföringsavtal

Ett dataöverföringsavtal, även känt som Data Transfer Agreement, är av yttersta vikt när det gäller att reglera rättigheter och skyldigheter i samband med dataöverföring mellan organisationer. Oavsett om du är en etablerad organisation eller ett nystartad mindre företag som behandlar och överför data till andra organisationer, är det avgörande att ha ett korrekt utformat dataöverföringsavtal på plats.

Varför behövs ett dataöverföringsavtal?
Ett av de främsta skälen är att avtalet tydligt definierar syftet med dataöverföringen och fastställer säkerhetskrav som måste uppfyllas för att säkerställa att överföringen är förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta lagar och bestämmelser.

Enligt GDPR är huvudprincipen att personuppgifter från EU inte får överföras utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) om inte specifika villkor är uppfyllda. Ett dataöverföringsavtal är ett viktigt redskap för att klargöra de rättsliga skyldigheterna och ansvarsområdena för de olika parterna som är inblandade i datahanteringen och överföringen.

Så oavsett om du är ett etablerat företag som behöver uppdatera dina rättsliga dokument eller en start up som vill säkerställa att din datahantering är i enlighet med lagstiftningen, har vi de rätta resurserna för att hjälpa dig. Skapa ett effektivt och korrekt dataöverföringsavtal och ta hand om din data på bästa sätt.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!