Bolagsstämmoprotokoll

Pris: 599 kr

Beställ mall idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Bolagsstämmoprotokoll

Skapa ett tydligt stämmoprotokoll som dokumenterar de beslut som tas vid bolagsstämman.

Varför är ett protokoll från bolagsstämman viktigt?

  • Årligen måste aktiebolag hålla bolagsstämma, där aktieägarnas beslut ska dokumenteras i ett protokoll. Protokollet måste följa vissa specifika krav, inklusive tid och plats för stämman samt nedtecknande av de fattade besluten. Om beslut fattas genom omröstning måste även antalet röster för respektive förslag registreras.
  • Det är avgörande att protokollet undertecknas av ordföranden vid stämman, protokollföraren samt eventuella justerare. Om ordföranden vid stämman och protokollföraren representerar samtliga aktier i bolaget krävs ingen justering.
  • En röstlängd som listar deltagande aktieägare och antal aktier de innehar, måste bifogas protokollet. Om en aktieägare representeras av ett ombud måste även ombudets namn anges i röstlängden.

Viktigt att notera:

  • Protokollet från bolagsstämman måste vara tillgängligt hos företaget senast två veckor efter stämman. Aktieägare som begär det har rätt att få en kopia av protokollet.
  • I vissa fall måste protokollet från bolagsstämman lämnas in till Bolagsverket, exempelvis vid nyemission, ändring av företrädare och revisor samt ändring av bolagsordningen.
  • Om du behöver hjälp med ditt bolagsstämmoprotokoll är du välkommen att boka ett kostnadsfritt coachningsmöte med våra jurister

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!