Bolagsordning på engelska

Pris: 599 kr

Beställ mall idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Bolagsordning på engelska (Article of Association)

Få professionell hjälp med att skapa en bolagsordning på engelska för ditt aktiebolag.

Vilken funktion fyller en bolagsordning?

  • Bolagsordningen fastställer riktlinjerna för företagets verksamhet och specificerar detaljer såsom företagets aktiekapital, antalet aktier samt ibland krav för beslutsfattande och villkor för överföring av aktier. En bolagsordning är ett krav för alla aktiebolag.
  • Ibland uppstår situationer då bolagsordningen för företaget behöver ändras. Det kan vara i samband med en ändrad affärsinriktning eller att det kommer in nya investerare som kräver att aktierna kan överlåtas mer fritt, exempelvis genom att ta bort begränsningar för förköp.
  • Om en bolagsordning behöver ändras måste detta göras på en bolagsstämma och kräver vanligtvis två tredjedelars majoritet, med ännu högre majoritet för vissa specifika ändringar.

Viktiga överväganden

  • En bolagsordning är obligatorisk för alla aktiebolag och måste skickas in och registreras hos Bolagsverket. Eventuella ändringar måste också registreras hos Bolagsverket innan de får rättsverkan.
  • Bolagsordningen blir offentlig när den registreras hos Bolagsverket. Därför bör vissa känsliga frågor regleras i ett aktieägaravtal i stället för i den offentliga bolagsordningen.

Beskrivning:

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning som ska lämnas in och registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningen fastställer de övergripande riktlinjerna för företagets verksamhet och specificerar detaljer såsom antalet aktier, aktiekapital och i vissa fall krav för beslutsfattande och villkor för överlåtelse av aktier. Om ändringar görs måste även dessa registreras hos Bolagsverket innan de träder i kraft. Bolagsordningen blir offentlig när den registreras hos Bolagsverket. Därför är det vanligt att man reglerar känsliga ärenden i ett aktieägaravtal i stället för i den offentliga bolagsordningen.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!