Bestridande av fordran

Pris: 599 kr

Beställ mall idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Mall för bestridande av fordran

Skapa ett anpassat dokument för att bestrida ett ekonomiskt krav.

Varför är det viktigt att bestrida en fordran?

Har ni mottagit en faktura eller kravbrev som ni anser vara felaktigt? Då är det av stor vikt att ni tydligt och snabbt ifrågasätter den. Detta görs genom att upprätta ett skriftligt bestridande av fordran, där ni klargör skälen till att ni anser att kravet är orimligt samt begär att motparten ska tillhandahålla bevis för rättmätigheten av fordran. Om ni underlåter att bestrida fordran kan det medföra kostnader i form av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.

Viktigt att komma ihåg

  • Om ni inte bestrider fordran inom skälig tid kan det anses att ni har godkänt det felaktiga kravet, och motparten kan välja att driva in skulden, antingen själv eller med hjälp av ett inkassoföretag.
  • Det är av högsta vikt att snabbt ifrågasätta fordran om ni anser att den är orimlig. Ert bestridande måste vara sakligt motiverat. Därför bör ni skriftligen motivera varför ni anser att kravet är felaktigt. Det kan exempelvis bero på att ni aldrig har begärt eller erhållit den tjänst eller vara som fakturan avser, eller att ni redan har betalat för den.
  • Om enbart en del av fordran är felaktig, bör ni betala det korrekta beloppet och bestrida den del som ni anser vara felaktig.

Beskrivning:

Bestridande av fordran är en nödvändig åtgärd om ni har mottagit en faktura eller krav som ni anser vara felaktig. Om ni är övertygade om att fordran är orimlig, måste ni snabbt och övertygande ifrågasätta den. Detta görs genom att skriftligt bestrida fordran och förklara varför ni anser att kravet är orimligt och kräva att motparten styrker dess rättmätighet. Att inte bestrida fordran kan resultera i påföljder som dröjsmålsränta och påminnelseavgifter. Om en del av fordran är korrekt, bör ni betala det korrekta beloppet och samtidigt bestrida den del som ni anser vara felaktig.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!