Avsiktsförklaring (Letter of Intent)

Pris: 990 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Avsiktsförklaring (Letter of Intent)

Upprätta en avsiktsförklaring (Letter of Intent) för att smidigt reglera förhandlingar inför ett bindande avtal.

Varför upprätta ett Letter of Intent?

En Letter of Intent (LOI) är ett oumbärligt verktyg för att klargöra förväntningar och sätta en tydlig ram för pågående förhandlingar samt eventuell due diligence-process. Genom att använda en LOI minskar ni risken för missförstånd och därmed även de potentiella kostnaderna som kan uppstå för båda parter.

Ett Letter of Intent  är normalt inte bindande, med undantag för vissa specifika situationer. Det innebär att ni generellt inte är juridiskt bundna till vad som avtalas i dokumentet. 

Viktiga aspekter att överväga

LOI:n kan ålägga parterna en skyldighet att förhandla i god tro. Därför är det av yttersta vikt att använda professionell hjälp för att upprätta en LOI som tydligt och rättvist representerar era intressen.

Vi kan hjälpa dig att skapa en avsiktsförklaring som är skräddarsydd för er specifika verksamhet, vilket gör processen smidig och effektiv.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!