Återförsäljaravtal

Pris: 1 499 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Återförsäljaravtal

– ett tydligt återförsäljaravtal är grunden för ett bra samarbete

För att formalisera och definiera de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna mellan en leverantör och en återförsäljare bör parterna upprätta ett skriftligt återförsäljaravtal.

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekta återförsäljaravtal utifrån förutsättningarna i det aktuella fallet.

Vad är ett återförsäljaravtal?

Ett återförsäljaravtal är en överenskommelse mellan en leverantör och en återförsäljare, där det fastställs att återförsäljaren tar på sig att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster som tillhandahålls av leverantören. Denna typ av affärsrelation kan variera i komplexitet och ekonomiskt värde. Oavsett omfattning är det viktigt att upprätta ett skriftligt avtal för att reglera samarbetet på ett tydligt sätt.

Varför upprätta ett återförsäljaravtal?

Återförsäljaravtal är av yttersta vikt eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning som direkt styr förhållandet mellan återförsäljare och leverantör. Därför är det viktigt att formalisera och dokumentera de överenskommelser som parterna har nått fram till. För att undvika framtida tvister och bygga upp ett långsiktigt och lönsamt partnerskap är det avgörande att klargöra rättigheter och skyldigheter i ett återförsäljaravtal.

Vad ska ett återförsäljaravtal omfatta?

Återförsäljaravtalet ska omfatta alla centrala aspekter av samarbetet mellan leverantören och återförsäljaren. Det handlar ofta om leveransvillkor, prissättning, ansvarsfördelning vid eventuella fel eller brister, exklusivitetsavtal om sådana finns, konkurrensklausuler och andra rättigheter och skyldigheter som är relevanta för båda parter.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!