Aktieöverlåtelseavtal

Pris: 1 599 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Aktieöverlåtelseavtal

- för en smidig äganderättsövergång

Upprätta ett aktieöverlåtelseavtal för att reglera rättigheter och skyldigheter vid köp och försäljning av aktier.

 

Varför du behöver ett aktieöverlåtelseavtal

Ett aktieöverlåtelseavtal är oumbärligt när du köper och säljer aktier i onoterade bolag.

Aktieöverlåtelseavtalet fungerar som det formella dokument som dokumenterar att äganderätten till aktierna har övergått till köparen, oavsett affärens storlek. Omfattningen av avtalet varierar beroende på affärens värde och komplexitet, och kan sträcka sig från några sidor till hundratals sidor. Ett aktieöverlåtelseavtal är särskilt nödvändigt när flera aktieägare är involverade i bolaget.

Ett aktieöverlåtelseavtal reglerar inte bara övergången av äganderätten utan innehåller också andra viktiga klausuler som är avgörande för en framgångsrik affär. Till exempel kan köparen vilja inkludera en konkurrensklausul för att hindra säljaren från att bedriva konkurrerande verksamhet. Båda parter kan också ha intresse av att skydda information som utbyts, vilket ofta inkluderar skadeståndsklausuler för att säkerställa efterlevnad. Det innebär att om någon av parterna bryter mot avtalet, behöver den andra parten inte bevisa faktisk skada.

Viktiga faktorer att tänka på

Köparen bör noggrant undersöka om det finns några hinder för affären, såsom förköps- eller samtyckesklausuler i aktieägaravtal eller bolagsordning.

Säljaren bör överväga vilka garantier som ska lämnas till köparen, däribland information om bolagets tillgångar, skulder och åtaganden.

Efter avslutad försäljning bör köparen snarast bli registrerad som ägare i aktieboken. Om köparen har rätt till en plats i styrelsen bör en bolagsstämma kallas in för att officiellt välja in köparen i styrelsen. Den nya styrelsesammansättningen bör också rapporteras till Bolagsverket.

Skapa ett avtal för att skydda parternas intressen

Skapa ett juridiskt korrekt och kvalitetssäkrat aktieöverlåtelseavtal för att effektivt reglera äganderättsövergången, och inkludera nödvändiga klausuler för att skydda båda parters intressen i transaktionen.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!