Aktieägartillskott

Pris: 599 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Aktieägartillskott

– lättanvänd mall för kapitaltillskott från aktieägare

Vi hjälper dig att skapa juridiskt korrekta avtal om villkorade och ovillkorade aktieägartillskott.

Genom ett aktieägartillskott skjuter aktieägaren till pengar eller andra värdefulla tillgångar till företaget. Aktieägartillskott ökar företagets eget kapital och kan ersätta behovet av en nyemission av aktier.

Viktiga överväganden

Ska aktieägartillskottet vara villkorat eller ovillkorat? Ett bidrag som inte kan återkrävas är ett ovillkorat aktieägartillskott. Å andra sidan innebär ett villkorat aktieägartillskott att bidragsgivaren har satt som villkor att få tillbaka sitt bidrag innan andra aktieägare får utdelning.

Aktieägartillskott kan ske genom överföring av pengar eller andra värdefulla tillgångar till företaget. Aktieägare kan också bidra genom att avstå från en skuld som företaget har gentemot dem.

Aktieägartillskott ska vanligtvis betalas in så snart som möjligt efter att avtalet har ingåtts.

Villkorad överenskommelse

En villkorad överenskommelse om aktieägartillskott innebär att bidraget är ett lån från aktieägaren till företaget. Företaget ska betala tillbaka bidraget till aktieägaren med ränta.

 

Ovillkorad överenskommelse

En ovillkorad överenskommelse om aktieägartillskott innebär att bidraget inte är ett lån. Bidraget är en gåva från aktieägaren till företaget, som aktieägaren inte kan återkräva.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.
Redovisning

Vad är aktieägartillskott?

Ett aktieägartillskott är en form av kapitalinjektion som utförs av aktieägare i ett företag. Det innebär att aktieägare bidrar med pengar eller andra tillgångar till företaget, vanligtvis i utbyte mot fler aktier i företaget. Syftet med ett aktieägartillskott är att öka företagets eget kapital, vilket kan användas för olika ändamål, inklusive finansiering av företagets tillväxt, täckning av skulder eller för att förbättra företagets finansiella ställning.

Det finns två typer av aktieägartillskott:

Ovillkorade aktieägartillskott:

Dessa bidrag är i form av gåvor från aktieägarna till företaget och kan inte återkrävas av aktieägarna. Det ökar företagets eget kapital permanent.

Villkorade aktieägartillskott:

I detta fall fungerar bidraget som ett lån från aktieägaren till företaget. Företaget förväntas återbetala bidraget med ränta på ett senare datum. Dessa villkorade tillskott är vanligtvis återbetalningsbara.

Aktieägartillskott kan vara ett användbart finansieringsalternativ för företag som behöver kapitalinjektioner och är ett sätt för aktieägare att stödja företaget och samtidigt öka sina ägarandelar. Det är viktigt att sådana transaktioner regleras genom avtal och dokumentation för att tydligt definiera villkoren för tillskottet och skydda både företaget och aktieägarna.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Återförsäljaravtal

– ett tydligt återförsäljaravtal är grunden för ett bra samarbete

För att formalisera och definiera de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna mellan en leverantör och en återförsäljare bör parterna upprätta ett skriftligt återförsäljaravtal.

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekta återförsäljaravtal utifrån förutsättningarna i det aktuella fallet.

Vad är ett återförsäljaravtal?

Ett återförsäljaravtal är en överenskommelse mellan en leverantör och en återförsäljare, där det fastställs att återförsäljaren tar på sig att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster som tillhandahålls av leverantören. Denna typ av affärsrelation kan variera i komplexitet och ekonomiskt värde. Oavsett omfattning är det viktigt att upprätta ett skriftligt avtal för att reglera samarbetet på ett tydligt sätt.

Varför upprätta ett återförsäljaravtal?

Återförsäljaravtal är av yttersta vikt eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning som direkt styr förhållandet mellan återförsäljare och leverantör. Därför är det viktigt att formalisera och dokumentera de överenskommelser som parterna har nått fram till. För att undvika framtida tvister och bygga upp ett långsiktigt och lönsamt partnerskap är det avgörande att klargöra rättigheter och skyldigheter i ett återförsäljaravtal.

Vad ska ett återförsäljaravtal omfatta?

Återförsäljaravtalet ska omfatta alla centrala aspekter av samarbetet mellan leverantören och återförsäljaren. Det handlar ofta om leveransvillkor, prissättning, ansvarsfördelning vid eventuella fel eller brister, exklusivitetsavtal om sådana finns, konkurrensklausuler och andra rättigheter och skyldigheter som är relevanta för båda parter.

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!