Aktieägartillskott på engelska

Pris: 599 kr

Beställ mall idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Aktieägartillskott på engelska

Varför görs aktieägartillskott?

Om ett företag behöver ytterligare kapital kan aktieägarna skjuta till kapital i bolaget genom ett aktieägartillskott. Det stärker bolagets eget kapital och utgör ett alternativ till en nyemission. Om bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet kräver lagen att åtgärder vidtas, och i vissa fall måste aktieägarna även göra aktieägartillskott.
Aktieägartillskott genomförs normalt när bolaget är eller riskerar att hamna på obestånd (dvs när bolaget inte kan uppfylla sina skuldförpliktelser och det inte är en tillfällig oförmåga). Vanligtvis bidrar alla aktieägare med aktieägartillskott i proportion till sina ägarandelar, men parterna kan avtala om en annan fördelning.
För att aktieägartillskott inte ska anses som ett lån från aktieägarna måste tillskottet vara oåterkalleligt. Därför är det viktigt att skriftligt dokumentera aktieägartillskottet, så undviks missförstånd. Endast om aktieägartillskott är oåterkalleligt kan det verkligen stärka bolagets ekonomiska position.

Viktigt att tänka på

Ska aktieägartillskottet vara ovillkorligt eller villkorligt? Ett ovillkorligt aktieägartillskott innebär att aktieägarna som bidrar med kapital avstår från rätten att återkräva motsvarande belopp. Ett villkorligt aktieägartillskott innebär, å andra sidan, att aktieägarna kräver att få tillbaka det kapital de skjuter till i bolaget innan någon utdelning till övriga aktieägare kan göras. Om aktieägartillskottet är villkorligt gäller det mellan aktieägarna, inte gentemot bolaget. Om villkoret istället hade ställts mot bolaget skulle kapitaltillskottet inte anses vara ett oåterkalleligt aktieägartillskott, utan snarare ett lån.
Aktieägartillskott kan ske genom kontanter eller andra tillgångar av värde som tillförs bolaget. En aktieägare kan också skjuta till kapital genom att efterge en skuld som bolaget har gentemot denne.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!