Aktieägaravtal

Pris 1 499 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Aktieägaravtal

Skapa ett skräddarsytt aktieägaravtal som passar er unika situation och säkerställer en smidig styrning av bolaget.

Viktigt med aktieägaravtal?

Aktieägaravtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan bolagets aktieägare, inklusive styrningen av företaget och regler för vad som ska hända vid oenigheter, sjukdom eller dödsfall. Vid överlåtelse eller försäljning av aktier fastställer avtalet om andra aktieägare har förtur att köpa aktierna och till vilket pris, samt om säljaren måste ha samtycke från övriga ägare. Frågor om kapitaltillskott och förbud mot konkurrerande verksamhet kan också tas in i avtalet för att undvika tvister. Eftersom aktiebolagslagen inte reglerar dessa frågor, är ett aktieägaravtal nödvändigt för att förhindra framtida konflikter.

Viktiga att tänka på

Aktieägaravtalet är frivilligt och kompletterar bolagsordningen genom att reglera frågor som man inte vill offentliggöra i bolagsordningen. Förändringar i bolagsordningen kräver ofta majoritet, medan aktieägaravtalet enklare kan anpassas, vilket stärker minoritetsaktieägarnas rättigheter. För efterlevnad av aktieägaravtalet bör det kompletteras med en vitesklausul.
Optimera er företagsstruktur och säkerställ en trygg och smidig bolagsstyrning med ett anpassat aktieägaravtal.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!