Vad är räntabilitet?

Vad är räntabilitet

Räntabilitet är ett mått på företagets lönsamhet. Det visar hur mycket vinst företaget gör i förhållande till det investerade kapitalet. Räntabiliteten beräknas genom att ta företagets vinst och dividera med det totala investerade kapitalet (t ex eget kapital och främmande kapital, dvs lånade pengar). Resultatet uttrycks vanligtvis i procent. Ju högre räntabilitet, desto mer lönsamt är företaget.

Det finns olika typer av räntabilitet De vanligaste är:

  • Räntabilitet på eget kapital (ROE), som mäter vinsten i förhållande till eget kapital.
  • Räntabilitet på totalt kapital (ROA), som mäter vinsten i förhållande till totalt kapital (eget kapital och lånade pengar).

Räntabilitet är ett viktigt mått för företag att mäta eftersom det hjälper dem att identifiera områden där de kan öka lönsamheten. Det är också ett viktigt mått för investerare att titta på eftersom det ger en indikation på hur lönsamt företaget är och därmed vilken avkastning de kan förvänta sig på sina investeringar.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!