Vad gäller för hälsa och sjukvård – vad är skattepliktigt eller förmån?

Vad gäller för hälsa och sjukvård – vad är skattepliktigt eller förmån

1. Insjuknande vid tjänstgöring utomlands: Om en person tjänstgör utomlands och inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller skada, kan arbetsgivaren betala för vård utan att det räknas som en skattepliktig förmån.

2. Läkemedel utomlands vid tjänstgöring: Om en person tjänstgör utomlands och inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller skada, kan arbetsgivaren betala för läkemedel utan att det räknas som en skattepliktig förmån.

3. Förebyggande behandlingar som företaget drar nytta av: Om en person genomgår förebyggande behandlingar som företaget har nytta av, till exempel för att snabbt återgå till sitt arbete, kan kostnaderna vara undantagna från skatteplikt.

4. Vaccination vid tjänstgöring: Om en person tjänstgör utomlands och behöver vaccinera sig för att klara av sin tjänstgöring, kan arbetsgivaren betala för vaccinationen utan att det räknas som en skattepliktig förmån.

5. Tandvård om det är krav på tjänstgöring: Om tandvård är ett krav för en person att kunna fullgöra sin tjänstgöring, kan arbetsgivaren betala för tandvården utan att det räknas som en skattepliktig förmån.

Det är viktigt att komma ihåg att allmän hälsovård som inte är direkt relaterad till tjänstgöringen normalt räknas som en skattepliktig förmån. Det är därför viktigt att du behåller kvitto eller annat bevis på eventuella förmåner du får från din arbetsgivare och att du rådfrågar en skatterådgivare eller läser mer om skatteplikten på Skatteverkets hemsida för att få en korrekt bild av vad som gäller.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!