Vad är skatterådgivning?

Vad är skatterådgivning

Skatterådgivning innebär att ge företag och företagsägare råd och vägledning om hur man bäst hanterar skatter och avgifter, inte minst att när det gäller att minimera den totala skatten genom att vidta smarta åtgärder inom lagens råmärken.

Skatterådgivning kan innefatta en mängd olika områden, exempelvis:

  • Hantering av företagsregistrering och preliminärdeklaration.
  • Hantering av skatteförfrågningar och skatterevision.
  • Skatteplanering för företag och delägare.
  • Rådgivning kring internationella skatter och internationell moms.
  • Hjälp med att undvika förseningsavgifter och skattetillägg.
  • Rådgivning kring skatteeffekter av affärsavtal och investeringar.

Skatterådgivare kan verka som fristående konsulter eller arbeta för en redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller annat företag som erbjuder skatterådgivningstjänster.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!