Vad är skatterådgivning?

Vad är skatterådgivning

Skatterådgivning innebär att ge företag och företagsägare råd och vägledning om hur man bäst hanterar skatter och avgifter, inte minst att när det gäller att minimera den totala skatten genom att vidta smarta åtgärder inom lagens råmärken.

Skatterådgivning kan innefatta en mängd olika områden, exempelvis:

  • Hantering av företagsregistrering och preliminärdeklaration.
  • Hantering av skatteförfrågningar och skatterevision.
  • Skatteplanering för företag och delägare.
  • Rådgivning kring internationella skatter och internationell moms.
  • Hjälp med att undvika förseningsavgifter och skattetillägg.
  • Rådgivning kring skatteeffekter av affärsavtal och investeringar.

Skatterådgivare kan verka som fristående konsulter eller arbeta för en redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller annat företag som erbjuder skatterådgivningstjänster.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!