Slipp Redovisning Small paket
Från 595 kr/mån
Löpande bokföring
Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser löpande. Samtliga händelser är alla inkomster, utgifter, utbetalningar och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering av att händelsen har ägt rum.

Exempel på händelser

- Registrering av bokföringsmaterial
- Bokföring / registrering av kassarapporter
- Bokföring / registrering av betalda kundfakturor
- Bokföring / registrering av inköpsjournaler
- Bokföring / registrering av betalda leverantörsfakturor
- Bokföring / registrering av kontanta utlägg
- Bokföring / registrering av inbetalda skatter och avgifter
- Upprättande av löneberäkning och lönebesked
- Utbetalning av löner
- Upprättande av moms- och arbetsgivardeklarationer
- Upprättande av kontrolluppgifter för anställda
- Avstämning av balans- samt resultatkonton för perioden
Ekonomiöversikt
Grafer och diagram
Klickbara grafer och diagram visar företagets intäkter och kostnader – dels totala siffror, dels enskilda belopp.

Nyckeltalsrapporter
Nyckeltalsrapporter som visar företagets vinstmarginal, soliditet, totala tillgångar, eget kapital, totala skulder, skulder till Skatteverket osv.

Prognos

Klickbar graf med drill down-funktion där du direkt när du registrerat en händelse ser en uppdaterad resultatprognos för din verksamhet, fördelad på olika kate­gorier.

PDF-rapporter

Traditionella resultat- och balansrapporter i utskriftsvänligt pdf-format.
Slipp Redovisning
Med appen sköter du ditt företags administration i mobilen eller på webben. Du jobbar direkt i appen med fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm
– så sköter din Slipp Redovisningsbyrå resten.
Bli kund hos Slipp Redovisning du också!