Viktigt att tänka på när du ska ha leasingbil i ditt företag

När man överväger att skaffa en leasingbil till sitt företag, finns det viktiga faktorer som man bör ta hänsyn till. En av de viktigaste faktorerna är kostnaden för leasingen. Det är viktigt att jämföra olika leasingavtal och räkna ut den totala kostnaden för leasingen, inklusive eventuella tilläggskostnader som exempelvis service och reparationer. Först då kan du bedöma om det är ett alternativ som matchar företags budget.

Det är också viktigt att kontrollera om företagets nuvarande försäkringar inkluderar leasingbilen och om det krävs några ytterligare försäkringar.

En annan viktig faktor är leasingens längd. Det är viktigt att överväga hur länge bilen behövs, och om det finns någon möjlighet att förlänga eller avsluta leasingen tidigare om det behövs.

Innan du fattar ditt beslut bör du undersöka alla alternativ och göra en välgrundad bedömning för att säkerställa att leasingbilen är det bästa valet för företaget och att det uppfyller företagets ekonomiska och verksamhetsmässiga krav.

Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag