Vad är det för skillnader mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En redovisningskonsult gör den löpande bokföringen och färdigställer årets räkenskaper. Sedan tar en revisor över och granskar jobbet för att säkerställa att redovisningskonsulten gjort rätt och ser till att kunden får rätt redovisning.

Ett aktiebolag måste ha en revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (samma gränsvärden ska uppnås båda åren):

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag