Vad är skatterådgivning?

Skatterådgivning innebär att ge företag och företagsägare råd och vägledning om hur man bäst hanterar skatter och avgifter, inte minst att när det gäller att minimera den totala skatten genom att vidta smarta åtgärder inom lagens råmärken.

Skatterådgivning kan innefatta en mängd olika områden, exempelvis:

  • Hantering av företagsregistrering och preliminärdeklaration.
  • Hantering av skatteförfrågningar och skatterevision.
  • Skatteplanering för företag och delägare.
  • Rådgivning kring internationella skatter och internationell moms.
  • Hjälp med att undvika förseningsavgifter och skattetillägg.
  • Rådgivning kring skatteeffekter av affärsavtal och investeringar.

Skatterådgivare kan verka som fristående konsulter eller arbeta för en redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller annat företag som erbjuder skatterådgivningstjänster.
Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag