Vad är räntabilitet?

Räntabilitet är ett mått på företagets lönsamhet. Det visar hur mycket vinst företaget gör i förhållande till det investerade kapitalet. Räntabiliteten beräknas genom att ta företagets vinst och dividera med det totala investerade kapitalet (t ex eget kapital och främmande kapital, dvs lånade pengar). Resultatet uttrycks vanligtvis i procent. Ju högre räntabilitet, desto mer lönsamt är företaget.

Det finns olika typer av räntabilitet De vanligaste är:

  • Räntabilitet på eget kapital (ROE), som mäter vinsten i förhållande till eget kapital.
  • Räntabilitet på totalt kapital (ROA), som mäter vinsten i förhållande till totalt kapital (eget kapital och lånade pengar).

Räntabilitet är ett viktigt mått för företag att mäta eftersom det hjälper dem att identifiera områden där de kan öka lönsamheten. Det är också ett viktigt mått för investerare att titta på eftersom det ger en indikation på hur lönsamt företaget är och därmed vilken avkastning de kan förvänta sig på sina investeringar.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag