Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring handlar om att registrera företagets affärshändelser samt ge en systematisk översikt över dessa. Bokföringslagen kräver att företag har en ordnad bokföring, i annat fall riskerar företaget att göra sig skyldigt för bokföringsbrott. Men löpande bokföring är också viktigt för företagets egen kontroll över sin ekonomi. Den hjälper företaget till att identifiera eventuella problem eller möjligheter tidigt, så att man kan vidta åtgärder i tid. Bokföringen är också viktig för rapportering av ekonomisk information till myndigheter.

Löpande bokföring hjälper företaget att få en kontinuerlig överblick över sin ekonomi och att identifiera problem och möjligheter. Det kan dock vara både svårt och tidskrävande för ett företag att hantera bokföringen och utföra den i rätt tid; den får nämligen inte släpa efter för mycket. Därför kan det vara bra idé att anlita en redovisningsbyrå.

En redovisningsbyrå är specialiserad på bokföring och ekonomi, och kan hjälpa företaget att se till att bokföringen samt redovisningen i övrigt är korrekt och uppdaterad. De kan också ta ut olika rapporter som balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys, som är viktiga underlag för företagets ekonomistyrning.

Sammantaget är löpande bokföring en viktig del i att leda och utveckla företag. Den ger företaget en löpande överblick över ekonomin, hjälper till att identifiera problem och möjligheter samt gör att företaget kan efterleva kraven i bokföringslagen


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag