Vad är likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten är ett verktyg för att förutse ett företags kassaflöde. Likviditetsbudgeten är viktig för att säkerställa att företaget har tillräckligt med likvida medel för att betala räkningar och skulder och hantera oplanerade utgifter. Därför bör den göras för en kortare period, helst månadsvis.

Likviditetsbudgeten innehåller förväntade inbetalningar och utbetalningar, dvs poster som direkt påverkar likviditeten.

Likviditetsbudgeten hjälper företaget att identifiera och hantera potentiella likviditetsproblem och gör det möjligt att planera för kortfristiga investeringar och förändringar i verksamheten. Det är också ett viktigt verktyg för investerare och kreditgivare när de bedömer företagets eller organisationens hållbarhet och kreditvärdighet.

Likviditetsbudgeten är ett levande dokument och bör uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är korrekt och relevant. Det är viktigt att jämföra prognosen med verkliga resultat och göra justeringar därefter. Detta gör det möjligt att identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att hålla verksamheten på spåret.

Det är också viktigt att involvera olika avdelningar och personer i företaget eller organisationen i arbetet med likviditetsbudgeten för att säkerställa att den är så korrekt och relevant som möjligt. Detta inkluderar ofta ekonomiavdelningen, försäljningsavdelningen och inköpsavdelningen.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag