Vad är en leasingbil?

Leasingbil är ett sätt att äga och använda en bil utan att behöva köpa den. Istället för att köpa bilen, betalar man en månadskostnad för att använda den under en viss tid. Leasingtiden varierar vanligtvis mellan 12 och 48 månader.

När man leasar en bil, är det leasingbolaget som äger bilen och man betalar för att använda den under leasingperioden. Under den här tiden är man ansvarig för bilens skötsel och underhåll, inklusive däckbyten, service och reparationer.

Det finns två huvudtyper av leasing: operativ leasing och finansiell leasing. Operativ leasing innebär att man betalar en månadskostnad för att använda bilen, och när leasingperioden är över återlämnar man bilen till leasingbolaget. Finansiell leasing innebär att man har möjlighet att köpa bilen när leasingperioden är slut, vanligtvis till ett reducerat pris.

Leasingbil kan vara ett bra alternativ för personer som vill ha en ny bil men inte har råd eller vill lägga ut stora summor på en bil. Det kan också vara ett bra alternativ för företag som vill ha en bilpark utan att behöva köpa alla bilar. Men det är viktigt att tänka på att leasing kan innebära högre kostnader över tid jämfört med att köpa bilen.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag