Vad är kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en försäkring som ger innehavaren möjlighet att spara pengar under en viss tid, vanligtvis många år. Under den tiden betalar innehavaren in regelbundna premier till försäkringsbolaget. Pengar från kapitalförsäkringen betalas normalt ut tidigast efter tio år. Pengarna kan utbetalas som engångsbelopp eller under ett antal år (dock minst fem år). Kapitalförsäkringar används ofta som ett sätt att spara till ett långsiktigt mål som exempelvis pension eller ett större köp.

En fördel med en kapitalförsäkring är att det ger dig möjlighet att investera i olika värdepapper som exempelvis fonder, aktier och räntebärande instrument utan att behöva deklarera för varje affär. Detta kan underlätta för den som inte har tid eller kunskap att sköta sin egen portfölj. Förenklat kan man säga att en kapitalförsäkring är ett sparande där man kan handla med värdepapper på ett enklare sätt.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag