Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Bokslutet består av olika ekonomiska rapporter, främst en balansräkning och en resultaträkning. Bokslutet är ett viktigt verktyg för företagets ledning och aktieägare men även för andra intressenter som vill få en överblick över företagets ekonomiska ställning.

Bokslutet är också ett viktigt dokument vid externa granskningar, t ex av revisorer eller Skatteverket. Det är viktigt att bokslutet är korrekt och transparent, så att det ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

Bokslutet är också ett viktigt underlag för företagets deklaration då det ligger till grund för en stor del av de deklarationer företaget är skyldigt att lämna till Skatteverket.

Det är viktigt att notera att bokslutet måste uppfylla olika lagar och regler, såsom bokföringslagen och årsredovisningslagen. Det kan vara svårt för företag att vara insatta i dessa lagar och regler, så det kan vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå som kan hjälpa till med att skapa ett korrekt bokslut


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag