Vad är avstämning av skattekonto?

Avstämning av skattekontot innebär att man jämför det belopp som ett företag har betalat i skatt med det belopp som ska betalas enligt den skattesats som gäller. Om det visar sig att för lite skatt har betalats, är det företaget som är ansvarigt för att betala det resterande beloppet. Om det visar sig att för mycket skatt har betalats, är det Skatteverket som ska betala tillbaka det överskjutande beloppet till företaget. Avstämning av skattekonto sker vanligtvis årligen eller vid vissa tillfällen som exempelvis vid försäljning av fastighet.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag