Vad är avskrivningar?

Avskrivning är en redovisningsterm som innebär att man delar upp utgiften för en tillgång, t ex en maskin eller byggnad, och fördelar den över ett antal år. Syftet med avskrivningar är att reflektera den faktiska förbrukningen av en tillgång i ett företags resultaträkning över tid.

Det finns olika metoder för avskrivning, där de vanligaste är linjär avskrivning, dvs att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år

Det är viktigt att notera att avskrivningar inte är en kostnad i sig, utan snarare en metod för att fördela en redan betalad utgift över tid. Avskrivningar påverkar inte företagets likviditet, men de påverkar företagets resultaträkning och balansräkning. Genom avskrivningar visar företag en mer realistisk bild av tillgångarnas värde och hur de påverkar företagets ekonomi över tid.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag