Är ett företags registreringskostnader avdragsgilla?

Nej, kostnader för att bilda ett företag är inte avdragsgilla, oavsett företagsform.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag