Vi hjälper dig med din redovisning

– upptäck våra bokföringspaket till fast pris

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Redovisning till fast pris för företag

– upptäck våra konkurrenskraftiga paket med fast pris

Slipp Redovisning erbjuder bekväm redovisning till fast pris för företag! Titta gärna närmare på vårt breda utbud av konkurrenskraftiga fastprispaket för redovisningstjänster. Med vårt erfarna team av redovisningsexperter tar vi hand om ditt företags redovisning, så att du kan fokusera på att driva din verksamhet framåt. Våra fastprispaket ger dig trygghet och transparens, utan obehagliga överraskningar. Bli kund hos oss och få en smidig och pålitlig redovisningstjänst som hjälper ditt företag att bli mer framgångsrikt. Spara tid och resurser genom att välja Slipp Redovisning som din pålitliga redovisningspartner.

Fast pris på din redovisning

Välj företagets omsättning

Small

695

kr

/ mån*

Medium

1 295

kr

/ mån*

Large

2 195

kr

/ mån*

Small

1 295

kr

/ mån

Medium

2 195

kr

/ mån

Large

3 495

kr

/ mån

Small

3 995

kr

/ mån

Medium

4 995

kr

/ mån

Large

6 995

kr

/ mån

Vi behöver mer information för att ge pris

Kontakta oss så  hjälper vi dig att ta fram en offert.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Alla företag behöver en korrekt och ordnad bokföring

Bokföring till ditt bolag

På Slipp erbjuder vi fasta månadspriser på alla våra redovisningspaket, perfekt för dig som precis har startat ett bolag och vill ha kontroll på dina kostnader och dessutom ha en så enkel bokföringslösning som möjligt. Helt digitalt.

Du får hela företaget i mobilen och jobbar på ett effektivt sätt tillsammans med oss på Slipp.

Redovisning

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa företagets ekonomiska information och dokumentera den. Det handlar primärt om företagets resultat, ställning och utveckling.

Redovisningen består av olika delar:

• den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i kronologisk ordning och fördelar beloppen på olika konton
• avstämningar av den löpande bokföringen
• arkiveringen, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i upp till sju år
• balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm
• budgetarbetet
• kontoplanen
• årsbokslut eller årsredovisning.

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Begreppen redovisning och bokföring används ofta för ungefär samma saker. Skillnaden kan liknas vid den mellan volleyboll och idrott. Bokföring är en del av redovisningen på samma sätt som volleyboll är en del av idrotten. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller att uppgifter registreras i ett bokföringsprogram.

Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm.

Redovisning

Frågor & Svar

Frågor och svar om redovisning: Upptäck hur Slipp Redovisning kan stödja dig.

Löpande redovisning innebär registrering (bokföring) och avstämning av ekonomisk information (affärshändelser). Den löpande redovisningen består i grunden av grundbokföring och huvudbokföring.

I grundbokföringen ser man alla affärshändelser i den ordning som de har registrerats. Verifikationerna ska numreras löpande så att det är möjligt att följa i vilken ordning de har registrerats. Exempel på verifikationer är fakturor och kvitton. Dagbok är en annan benämning på grundbokföringen.

I huvudbokföringen presenteras redovisningen uppdelad på olika konton, som ger en systematisk översikt över företagets ställning och resultat.

I dag jobbar de allra flesta i ett bokföringsprogram och då görs i princip de båda typerna av bokföring samtidigt.

Den interna redovisningen är inte lagreglerad, utan används av företaget som underlag för ekonomistyrning och kontroll av verksamheten. Den interna redovisningen kan bestå av intressanta nyckeltal, budgetering, investerings-, produkt- och projektkalkylering eller uppföljande kalkylering.

Med extern redovisning menas den redovisning som bokföringslagen och andra lagar men även andra intressenter kräver att företaget upprättar. Den kallas även affärsredovisning. Den externa redovisningen utmynnar i företagets offentliga redovisning. Den omfattar årsbokslut, årsredovisning och delårsrapporter.

När det gäller den externa redovisningen är det viktigt att den sköts i enlighet med de regler som finns i bokföringslagen, årsredovisningslagen, m fl. Annars riskerar företaget att göra sig skyldigt till bokföringsbrott. Beträffande den interna redovisningen måste underlagen vara korrekta för att företaget ska ha ett tillförlitligt beslutsunderlag.

Redovisning

Våra artiklar om redovisning

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Redovisning för entreprenörer

Att driva företag som entreprenör kan vara både utmanande och spännande. En viktig del i att driva en framgångsrik verksamhet är att ha en tydlig

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!