Redovisning

Redovisning innebär bland annat att registrera, bearbeta och rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor. Till redovisningen hör bokföring, analyser, budgetering, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm. Alla underlag som berör redovisningen ska sparas, dels för att du är skyldig att spara räkenskapsinformation, dels för att du lätt ska hitta allt.

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa företagets ekonomiska information och dokumentera den. Det handlar primärt om företagets resultat, ställning och utveckling.

Redovisningen består av olika delar:

• den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i kronologisk ordning och fördelar beloppen på olika konton
• avstämningar av den löpande bokföringen
• arkiveringen, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i upp till sju år
• balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm
• budgetarbetet
• kontoplanen
• årsbokslut eller årsredovisning.


Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?
Begreppen redovisning och bokföring används ofta för ungefär samma saker. Skillnaden kan liknas vid den mellan volleyboll och idrott. Bokföring är en del av redovisningen på samma sätt som volleyboll är en del av idrotten. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter

förs in i en bokföringsbok eller att uppgifter registreras i ett bokföringsprogram. Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av

rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm.


Tips om redovisning
 • Publicerad: 2023-01-30
  Vad är kassalikviditet?
  Kassalikviditet är ett av de viktigaste nyckeltalen då det visar avgör företagets förmåga att betala sina räkningar och skulder på kort sikt, dvs att det finns tillräckligt med kontanter eller tillgångar som kan omsättas snabbt, till exempel bankkonton och företagsvärdepapper, för att täcka de kortfristiga skulderna.
 • Publicerad: 2023-01-27
  Vad är resultaträkning?
  Resultaträkningen, även känd som intäkts- och kostnadsräkning, är den andra huvuddelen i företagets bokslut och visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod.
 • Publicerad: 2023-01-23
  Vad är rörelseresultat?
  Rörelseresultat, också känt som driftsresultat eller bruttoresultat, är det resultat som uppstår från företagets verksamhet under en viss tidsperiod.
 • Publicerad: 2023-01-16
  Vad är en balansräkning?
  Balansräkning är ett viktigt verktyg för att mäta ett företags eller en organisations finansiella ställning. Balansräkningen ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital och kan användas för att bedöma företagets likviditet, soliditet och förmåga att generera vinst.
 • Publicerad: 2023-01-11
  Vad ska jag tänka på när jag väljer redovisningsbyrå?
  Det finns många saker att tänka på när du ska välja redovisningsbyrå. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

 • Publicerad: 2022-12-19
  Varför ska du välja fast pris på redovisningstjänster?
  Fast pris på redovisningstjänster ger budgetkontroll, enkel jämförelse, mindre tidskrävande och ökad trygghet. Fokusera på att driva din verksamhet istället för att följa upp kostnader med din leverantör. Välj det bästa alternativet för dig och din verksamhet. • Publicerad: 2022-12-18
  Hälsa och sjukvård, vad är skattepliktigt eller förmån?
  Förmåner relaterade till tjänstgöring, såsom tjänstgöring å insjuknade utomlands, läkemedel vid tjänstgöring, förebyggande behandlingar, vaccination och tandvård, är undantagna från skatteplikt. Allmän hälsovård är normalt skattepliktig, men det är viktigt att hålla bevis och rådfråga en skatterådgivare.
 • Publicerad: 2022-12-16
  Vad är bokföring?
  Bokföring är en viktig del av företagsverksamheten, eftersom det ger en översikt över företagets ekonomi och möjlighet att följa upp dess resultat. Bokföring kan delas in i löpande bokföring och årsbokföring. En redovisningsbyrå är en organisation som erbjuder tjänster inom bokföring och kan vara en värdefull resurs för företag som behöver hjälp med bokföringen.
 • Publicerad: 2022-11-22
  Varför är det bra att anlita en redovisningsbyrå?
  En professionell redovisningsbyrå hjälper företag med ekonomiska uppgifter såsom bokföring, skatterådgivning och budgetplanering. De ger också rådgivning om finansiella frågor och hjälper företag att förstå finansiella rapporter.
 • Publicerad: 2022-11-17
  Vad är redovisning?
  Redovisning handlar om att samla in, bearbeta och presentera ekonomisk information för olika ändamål. Det finns två huvudområden: löpande bokföring och årsredovisning. Redovisning är viktigt för företag och organisationer eftersom det ger en strukturerad översikt över deras ekonomiska läge och möjlighet att följa upp och utvärdera resultat.
 • Publicerad: 2022-06-26

  Vad är skillnaden på redovisningskonsult och en revisor?
  Redovisningskonsulten och revisorn kompletterar varandra. Beroende på situation och bolag varierar behoven, men båda spelar en viktig roll vid beslut som påverkar ekonomin
 • Publicerad: 2022-06-22

  Är registreringskostnader för bolag avdragsgillt?
  Nej, kostnader som man har för att bilda ett företag är inte avdragsgilla och det gäller oavsett företagsform.Frågor & svar om redovisning


Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen till ditt företag

Joakim Flodin Goude
070 - 271 21 67
joakim.goude@slipp.se