Svensk Redovisning blir Slipp Redovisning Kalmar

Svensk Redovisning, med fyra medarbetare på kontoret i Kalmar, blir nu Slipp Redovisning i Kalmar. Byråledaren Susanne Vendel ser utmaningarna med att ta sin byrå till nästa nivå och väljer Slipps franchisekoncept för att skapa goda förutsättningar inför den fortsatta resan. Byrån vill jobba med tillväxt och digitalisering och vill dra nytta av Slipps digitaliseringserfarenheter för att kunna ligga i framkant.

– Det känns jättebra med det stöd, den gemenskap och den trygghet vi kan få i och med Slipps väl intrimmade franchisekoncept. Här känner vi att vi skapar optimala förutsättninar för oss att växa och att jobba mer effektivt, förklarar Susanne Vendel.

För Slipp Redovisning är det speciellt att få välkomna en byrå som Svensk Redovisning.

– De flesta redovisningsbyråer i landet är väldigt små, det stora flertalet är enmansbyråer, så för oss är det här mycket inspirerande och så klart en fjäder i hatten, säger Slipps vd Lars Olsson.


Vill du också bli franchisetagare
Slipp växer och söker fler franchisetagare som vill driva sin egen Slipp Redovisningsbyrå
Läs mer