Slipp Redovisning Large paket
Pris från 1995 kr/månLöpande bokföring
Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser löpande. Samtliga händelser är alla inkomster, utgifter, utbetalningar och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering av att händelsen har ägt rum.

Exempel på händelser

- Registrering av bokföringsmaterial
- Bokföring / registrering av kassarapporter
- Bokföring / registrering av betalda kundfakturor
- Bokföring / registrering av inköpsjournaler
- Bokföring / registrering av betalda leverantörsfakturor
- Bokföring / registrering av kontanta utlägg
- Bokföring / registrering av inbetalda skatter och avgifter
- Upprättande av löneberäkning och lönebesked
- Utbetalning av löner
- Upprättande av moms- och arbetsgivardeklarationer
- Upprättande av kontrolluppgifter för anställda
- Avstämning av balans- samt resultatkonton för perioden
Ekonomiöversikt
Grafer och diagram
Klickbara grafer och diagram visar företagets intäkter och kostnader – dels totala siffror, dels enskilda belopp.

Nyckeltalsrapporter
Nyckeltalsrapporter som visar företagets vinstmarginal, soliditet, totala tillgångar, eget kapital, totala skulder, skulder till Skatteverket osv.

Prognos

Klickbar graf med drill down-funktion där du direkt när du registrerat en händelse ser en uppdaterad resultatprognos för din verksamhet, fördelad på olika kate­gorier.

PDF-rapporter

Traditionella resultat- och balansrapporter i utskriftsvänligt pdf-format.
Slipp Redovisning
Med appen sköter du ditt företags administration i mobilen eller på webben. Du jobbar direkt i appen med fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm

– så sköter din Slipp Redovisning resten.
Årliga tjänsterna
Slipp erbjuder följande årliga tjänster till ett fast pris i paketen medium och large

Bokslut/Årsredovisning
Inkomstdeklaration
Rådgivning
Rådgivning

- Ekonomisk planering för företaget och privat.

- Åtgärder för ökad lönsamhet, bokslutsanalys, de viktigaste nyckeltalen för den specifika kunden, riskminimering, cash flow, budgetering, etc.

- Inkomstplanering för företagsägaren och enkel men effektiv skatteplanering för företaget och företagsägaren. De bästa skattemässiga alternativen för dina kunder – på kort och lång sikt.

- Planering av hur man bäst nyttjar förmåner, utdelning, lön, räntefördelning osv. Vilka transaktioner är skattemässigt gynnsamma och vilka bör man undvika?

- Utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna) för fåmansföretag – hur man nyttjar dessa optimalt?

- Planering för rätt inkomstnivå i form av lön från bolag eller vinst från enskild firma/handelsbolag.

Effektiv momshantering
Momsperioder, redovisningsmetoder, vanliga fällor och fel.
Bli kund hos Slipp Redovisning du också!